Kronerulling kamera til streaming


Mål: kr. 50 000

Les mer

 

Kronerulling kamera til streaming


Mål: kr. 50 000

Les meir

 

Givertjeneste


For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det. givertjeneste er forbundet med velsignelse, glede og inspirasjon. Givertjeneste er en investering mer enn en utgift! Givertjeneste handler om at vi ...

Les mer

 

Givertjeneste


For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det. givertjeneste er forbundet med velsignelse, glede og inspirasjon. Givertjeneste er en investering mer enn en utgift! Givertjeneste handler om at vi ...

Les meir

 

Gudstjenesteliste


For medarbeidere

Les mer

 

Gudstjenesteliste


For medarbeidere

Les meir

 
 

Gudstjeneste 21.feb

Live-sending kl. 11:00

Les mer

 

Kronerulling kamera til streaming

Mål: kr. 50 000

Les mer

 

Kjekk søndag

Ute og inne

Les mer

 

Givertjeneste

For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er...

Les mer