Gudstjeneste m/ søndagsskole


23.jan. Live og på stream

Les mer

 

Gudstjeneste m/ søndagsskole


23.jan. Live og på stream

Les mer

 

Bli med i fast givertjeneste


Søk først Guds rike

Les mer

 

Bli med i fast givertjeneste


Søk først Guds rike

Les mer

 

Givertjeneste


For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det. givertjeneste er forbundet med velsignelse, glede og inspirasjon. Givertjeneste er en investering mer enn en utgift! Givertjeneste handler om at vi ...

Les mer

 

Givertjeneste


For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det. givertjeneste er forbundet med velsignelse, glede og inspirasjon. Givertjeneste er en investering mer enn en utgift! Givertjeneste handler om at vi ...

Les mer

 
 

Gudstjeneste m/ søndagsskole

23.jan. Live og på stream

Les mer

 

Bli med i fast givertjeneste

Søk først Guds rike

Les mer

 

Givertjeneste

For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er...

Les mer

 

#tweens

Tilbud for tweens som går i 5. – 7.klasse. Kafè, spill, moro og venner.

Les mer

Se flere saker.