Adventsgudstjeneste 12.des live og på stream


Følg oss på stream

Les mer

 

Adventsgudstjeneste 12.des live og på stream


Følg oss på stream

Les mer

 

Bli med i fast givertjeneste


Søk først Guds rike

Les mer

 

Bli med i fast givertjeneste


Søk først Guds rike

Les mer

 

Velkommen som konfirmant


Infomøte 5.mai

Les mer

 

Velkommen som konfirmant


Infomøte 5.mai

Les mer

 
 

Adventsgudstjeneste 12.des live og på stream

Følg oss på stream

Les mer

 

Allehelgensgudstjeneste

Søndag 7.nov kl. 11:00

Les mer

 

Høsttakkefest

Søndag 19.sept kl. 17:00

Les mer

 

Bli med i fast givertjeneste

Søk først Guds rike

Les mer

Se flere saker.