Årsmøte og årsmelding


12. mars kl. 12:15

PROGRAM

Åpning: Bønn om vekst og dikt

Årsrapport 2022
- Menighetsrådet
- Gudstjeneste, trosopplæring, diakoni, musikk - og kultur, barn- og unge, misjon, drift

Regnskap 2022   Presentasjon av nøkkeltall
Statistikk 2022

Informasjon
-    Kaffebar - status og framdrift 
-    Menighetsrådsvalget 
-    Misjonsprosjekt –årshjul
-    Menighetsutvikling
-       Spørsmål om menighetstur (dagstur/ weekend)

ÅRSMELDING

 

Tilbake