Bli med i fast givertjeneste


Søk først Guds rike

LA GUD FÅ VELSIGNE DET DU HAR I HENDENE...

•...som  Moses: Gud spurte hva han hadde i hendene og velsignet det til å lede Israelsfolket ut av Egypt.

•...som en liten gutt som gav matpakken  sin til Jesus, som mettet mer enn 5 000.

•...som oss: Vedavågen menighet, Tweens, Siesta, gudstjeneste, KJEKKS, konfirmanter, misjonsprosjekter...og alt det andre Gud gjør i oss og mellom oss.

Mye hadde vært ugjort dersom vi kun var avhengig av den offentlige støtten. Vi tror på stabiliteten som gis gjennom offentlig støtte, samt eierskapet og engasjementet som skapes gjennom givertjeneste.

Vil du bli en med-spiller?

Bli med på fast givertjeneste gjennom AVTALEGIRO

Er du allerede fast giver, og ønsker å endre beløp; send mail til daglig leder, Bjarne Andreas Kallevåg:  bjarne.kallevag@karmoykirken.no  

 

 
   

Hvordan kan 1000 kr bli 1300 kr?

For hver 1000 kr du gir, får du kr. 230 (23%) igjen på skatten. Derfor kan du gange planlagt giverbeløp med 1.3 for de første kr. 25 000.

Avtalegiro gjør det enklere både for deg og for menigheten, da rapporteres skattefrie gaver automatisk gjennom Solidus.

Inntil kr. 25 000 i skattefrie gaver per person (2022)

10 % av fast givertjeneste går til våre internasjonale prosjekter (NMS Estland og NMS Thailand)

Kjære med-spiller

Medlem i ordets opprinnelige betydning handler ikke om å ha navnet sitt skrevet i et medlemsregister. Paulus brukte ordet som et bilde på menigheten. Et legeme består av mange forskjellige lemmer, og alle lemmene er like betydningsfulle for at legemet skal fungere best mulig. Menigheten er Kristi legeme! Og hver enkelt av oss er et lem på hans legeme. Det lille ordet ”med-” sier noe om at vi er knyttet sammen i et gjensidig oppmuntrende og tjenende fellesskap.

 ”…og fra Ham utgår hele legemets vekst slik Gud vil den skal være, og legemet støttes og holdes sammen av alle ledd og bånd.” (Kol. 2,19)

Oppdraget vårt! For å oppfylle Jesus bud til oss i det dobbelte kjærlighetsbudet og i misjonsbefaligen, så har vi formulert en visjon for  menigheten: Kristent fellesskap for alle

Vi er blitt Jesu etterfølgere, og vårt oppdrag er å hjelpe (hver)andre til tro og etterfølgelse av Jesus.

Alle er viktige!  …uansett bakgrunn, evner, utrustning, sivilstand, økonomiske ressurser etc..  Det som betyr noe er at vi er tro mot det Gud har betrodd oss. Vi skal bruke det vi er, det vi har og det vi kan når vi tjener Gud. Gud vet at våre ressurser er forskjellige. Derfor underviser Bibelen prinsippet om tienden. Vi gir 10% tilbake til Gud er tanken bak dette. Det er et godt utgangspunkt for vår totale givertjeneste. Og det er en forutsetning hvis Guds menighet og dens oppdrag skal lykkes, lokalt og internasjonalt.

Tanken om tiende trenger tid for å modnes. I vår sammenheng har vi ikke vært vant til å tenke slik, til tross for den bibelske begrunnelsen som ligger bak. Gi deg selv tid, men lag en plan for hvordan du skal komme videre... Faktum er at det å gi er like viktig for oss selv, som det er for menigheten. Det handler om frihet fra materialisme og  om klok prioritering, sett fra evighetens perspektiv. Det handler om Guds velsignelse over våre liv. Vi har rett og slett ikke råd til å la være!

Givertjeneste - mer enn penger! Mange av dere investerer tid og krefter i menighet og i tjeneste for andre mennesker. Ikke alt kan måles i kroner og øre. Det avgjørende er at våre handlinger og prioriteringer viser hva troen på Gud betyr i det daglige.

 

Tilbake