Digital gudstjeneste, Oddbjørn Stangeland


 

Hei ligger den digital gudstjenesten fra 10. januar 2021. Den første for vår nye prest Oddbjørn Stangeland.

velkommen Oddbjørn!

https://youtu.be/307ZjX1i1_k

Tilbake