Visitasrapport


5.-10. mai 2015 hadde vi bispevisitas i Åkra og Vedavågen menigheter. Etter en travel og spennende uke med biskopen og flere fra staben på bispedømmekontoret på besøk, har vi nå fått tilsendt Biskopens rapport og oppsummering. Spennende lesning!

  

Tilbake