MENIGHETENE STARTER FELLES ARBEID FOR FLYKTNINGER!


Bedehuset, kirken og Klippen har gått sammen for å starte et arbeid for flyktninger.

Komiteen hadde sitt første møte 9.november og vil arbeide sammen i tiden fremover.

 

Karmøy Kommune planlegger å ta imot mange flyktninger de neste årene. Vi ønsker at våre kristne fellesskap skal være med å bidra i dette.

De som vil bli bosatt i vår kommune er mennesker som har fått sin sak ferdig behandlet og fått opphold i Norge. Dette er altså ikke «lykkejegere», men mennesker som flykter fra krig og andre herjinger.

 

Jesus: «Jeg var fremmed og dere tok i mot meg». Vi tror Gud bryr seg om flyktninger. Derfor vil vi engasjere oss i dette.

 

I tiden fremover vil komiteen innlede dialog med kommunen og innhente erfaringer fra organisasjoner og menigheter som driver med arbeid for flyktninger. Vi vil se på hvilke behov som finnes og hvordan vi på en best mulig måte kan hjelpe til.

 

Komiteen ser for seg å avholde felles informasjonsmøter etter hvert som ting blir mer avklart.

Odd Arild og Svanhild er leder og nesteleder for komiteen.

 

Ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen hvis du har noen spørsmål eller innspill.

 

Svanhild Sjursen         svanhild.sjursen@karmoyskolen.no   994 56 669

Torkjell Mosaker         tmosa@online.no                               908 27 851

Randi Skartveit                       randiskartveit@hotmail.com               958 78 215

Odd Arild Sævik         oddarild@human-as.no                                  450 21 995

Arild Dahl                   dahlaril@online.no                             905 19 697

 

Tilbake