Givertjeneste


For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det.

 • givertjeneste er forbundet med velsignelse, glede og inspirasjon.
 • Givertjeneste er en investering mer enn en utgift!
 • Givertjeneste handler om at vi alle er forvaltere og dette tema er noe vi alle bør ha et aktivt forhold til.

Givertjenesten har flere fordeler

Menigheten får bedre evne til økonomisk planlegging og mulighet til å realisere viktige behov. Giver opplever ofte enda større tilhørighet til menigheten og får i tillegg rett til skattefradrag.

Dette går pengene til:

Utgifter knkyttet til både menighetsarbeidet og misjonsprosjektet.

Slik er gavefordelingen i dag:

 • 80% til menighetsarbeidet. Blant annet:
  • 40% stilling som trosopplæringsmedarbeider,
  • 30% barne- og ungdomsarbeider
  • 10% stilling som musikalsk leder
  • 10 % diakoni
  • Drift av aktivitetene i kirken.
 • 10% til misjonsprosjektene
  • Støtte til barnehage i slummen i Bangkok og forebygging av trafficking.
  • Støtte av menighetsbyggende arbeid i Mustamäe og Saku menigheter i Tallin

Hvordan bli fast giver?

Lenken under leder deg til skjema for registrering av faste givere. Brosjyren med skjema finnes også tilgjengelig i kirketorget. Du kan skrive ut skjema, fylle ut og levere på kontoret i kirka i en konvolutt.

Givertjenestebrosjyre med registreringsskjema

Her kommer snart digitalt skjema for Avtalegiro

 

Tilbake