Menighetskveld


Inspirasjonssamling og årsmøte i Vedavågen kirke, Tirsdag 7.mars NB kl 19.30!

 

Vi inviterer alle som tilhører Vedavågen menighet til inspirasjonssamling og årsmøte. Vi er et aktivt og spennende menighetsfellesskap med mange ulønnede medarbeidere som er engasjert på mange områder. Vi vil gjerne oppdatere hverandre på status i menigheten, og inspirere hverandre for videre arbeid i 2017.

 

«Videre» - Appell av Ove Sjursen

Sang og bønn

Bevertning

Årsmelding med samtale og kommentarer.

 

Som del av årsmeldingen vil MR informere om rådets behandling av saken om innføring av liturgi for vigsel av likekjønnede. Prest vil også informere om valg av posisjon og konsekvenser for menigheten fremover.

 

Alle hjertelig velkommen

Tilbake