500 klubben


Veavågen menighet gjennomfører en akutt innsamlingsaksjon for nytt kirkebygg i Mustamäe, Tallin. Menigheten har fått en fantastisk mulighet, som de måtte takke ja til, et stor skritt i tro. Vi vil være med!

 

Innen september 2017 trengs det 500 tusen € for å finansiere første byggetrinn på kirken i Mustamäe. De lokale myndigheter i Mustamäe har, overraskende nok, bidratt med 1,5 mill €, under forutsetning av at menigheten skaffer de resterende 500 tusen € selv, og at byggingen startet nå og er ferdig innen november.

Byggingen er i gang, og vi vil være med i 500 klubben. 500 personer eller grupper tar på seg å skaffe 1000€ hver innen utgangen av september! Mindre beløp er selvsagt like velkommen i innsamlingen. 

Menighetsrådet har vedtatt å gi en krone for hver innsamlet krone i løpet av denne prosjektperioden!

Pengen settes på Vedavågen menighet sin konto og merkes kirkebygg Estland. Gavene gir grunnlag for skattefradrag. De som ikke allerede er registrerte som faste givere til menigheten kan derfor skrive personnummer på innbetalingen, så vil det bli registrert hos skattemyndighetene.

Giro skal merkes slik:

Kirkebygg Estland – givers navn + evt. personnummer

Kontonr: 3361.14.81344

Du kan også bruke Vipps: Vipps nummer 106357, merk innbetalingen med "kirkebygg Estland" 

Tilbake