Høsttakkefest


Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Alle oppfordres til å ta med seg frukt og grønt, bakverk og sylt, skalldyr og saft. atte Guds gode gaver bringes frem til alteret, og selges etter gudstjenesten til inntekt for MercyShips.
https://mercyships.no/

KjekkSøndag
kirkekaffe
bønnesamling kl 10.30

 

Tilbake