Adventsbrev fra Estland


Magne Mølster, norsk misjonær i Saku menighet i Estland, en av våre samsarbeidsmenigheter i landet, har sendt oss adventshilsen. Spennende lesning!

Kjære venner i Norge!                                                                 Saku, Estland, den 19. desember 2018

I går var jeg på dagsenteret i Saku kommune sammen med menighetsansamblet vårt, Saku Gospel. Det er ikke selvsagt med kristne innslag på en julefest i en offentlig institusjon – ikke i Estland, og kanskje heller ikke lenger i Norge. Men samarbeidet med dagsenteret har vært godt i flere år. Jeg fikk fortelle og vi fikk synge om den første jula – og om Guds kjærlighet som ble kjøtt og blod i Jesus Kristus.

Det er en dypere mening med at Gud valgte å komme til verden som en liten, hjelpeløs baby. Når jeg ser en baby som også ser på meg, har jeg lyst til å ta den opp og holde den inntil meg, inntil hjertet mitt. I jula får vi på ny sjansen til å se Jesusbarnet (og bli sett av ham), ta imot ham på ny, og i troen holde ham inntil hjertet vårt. Det var en tanke jeg fikk delt på dagsenteret idag som - om ikke annet - betyr noe for meg selv.

For eventuelt «nye lesere»: Saku er et større tettsted utenfor hovedstaden Tallinn med drøyt 10 000 innbyggere. Her har NMS vært involvert i om lag sju år. Saku St. Thomas menighet ble plantet (eller stiftet) 2. februar 2013. Vi har gjennomsnittlig vokst med 20 medlemmer i året siden da. Per idag har vi 117 døpte medlemmer. De fleste har kommet til gjennom dåp og konfirmasjon i menigheten.

Vi har hatt en spennende høst. Ett av flere høydepunkter var nå på søndag, 3. advent. Sju mennesker mellom 19 og 47 år ble både døpt og konfirmert i èn og samme gudstjeneste. Fullt hus. Sju konfirmanter høres sikkert puslete ut for dere norske, men for oss er det kjempebra! I tillegg hadde vi nylig tre konfirmanter som gikk på den nasjonale konfirmasjonsskolen for handikappede.

Barnearbeidet i Saku går bedre enn på lenge. Overgangen i forbindelse med at vi gav søndagsskolen navnet «barnekirka» og begynte å ha det hver søndag (og ikke bare to ganger i måneden), har foreløpig overgått våre forventninger. Derimot er ungdomskveldene nede i en liten bølgedal. Ikke noe drastisk, men det virker noen ganger som om det er vanskelig å få ungdommene til å legge fra seg telefonen eller pc’n, komme seg ut av gutte- og jenterommet, og gå inn i et virkelig fellesskap. Vi har hatt et par møter om dette nå i adventstida. Sannsynligvis kommer vi til å svare på denne utfordringen omtrent som vi gjorde i forhold til barnearbeidet: Ikke ved å redusere, men derimot å gjøre mere – og litt annerledes. Og så trenger vi forbønn! Det øvrige ungdomsarbeidet (jenteklubb og fotball) går for øvrig som før, men vi når ut til litt forskjellige ungdommer med de ulike aktivitetene.

Ellers har vi gledet oss over mange søndager med full kirke (les bedehus) i Saku denne høsten, og er veldig takknemlige for det. Det blir trangt når barna kommer ned fra barnekirka for å få del i nattverden eller en personlig velsignelse, og noen ganger holder vi dem oppe helt til kirkekaffen for å unngå opplevelse av «trengselstider». Men det er greit, tenker jeg: Da kan vi få føle på at det skal bli godt å komme over i et større rom en gang, selv om menigheten er veldig glad i og godt vant med å bruke det lille bedehuset vårt som kirkerom.

Nytt kirkebygg, ja. For de av dere som følger med på bloggen molsterestland.blogspot.no er ikke dette noe nytt, men for dere andre: I november bestemte stiftelsen Saku Kirkebygg å starte bygginga av Saku kirke! Dette gjorde vi på bakgrunn av at vi nå har samlet inn nær 200 000 euro - nok penger til å få forarbeid, graving, kabler, rør og fundament osv. ferdig. I tillegg ser det særdeles lyst ut med tanke på de 300 000 euroene Saku kirke har blitt forespeilet fra det statlige kompensasjonsfondet. For noen dager siden ble pengene ført over fra staten til kirkeledelsen (Konsistoriet)! Så nå skal dette gå i orden!

Noen dager etter avgjørelsen i kirkebyggstiftelsen om å starte byggearbeidet, var avtalen med Audium OÜ (=AS) et faktum. Det er disse som skal lede byggearbeidet, og det ser ut til at vi har fått i stand en grei avtale som også tar høyde for at det kan bli midlertidige stopp i byggeprosessen. Vi er glade for utviklingen! Det har vært informert i estiske riksmedier også, og selv ble jeg intervjuet på estisk dagsrevy om saken. J

Det vil si at vi til sammen har en halv million euro til å begynne å bygge Saku kirke for. Vi håper kirka skal bli ferdig (eller i alle fall nesten ferdig) utvendig i løpet av 2019. Så budsjetterer vi per idag med en halv million euro til for å få kirka ferdig innvendig. Disse pengene er fortsatt «i det blå», dvs. i Guds hånd. Men vi tror det å ha et halvferdig kirkebygg er et godt signal til givere både her i Saku og ellers i Estland, og i utlandet (i praksis Finland, Tyskland og Norge) om at kirkebygget kommer! Vi har tro på at det kan være helt ferdig (uten anneks) i løpet av to til fem år.

Tusen takk til alle dere venner i Norge som er med på denne dugnaden – både i forhold til misjonsarbeid og kirkebygg i Estland!

Så drar vi inn til byen (Tallinn) for å høre siste nytt fra Mustamäe, en bydel med om lag 65 000 mennesker som vokste fram i Sovjettiden (og som derfor fram til nå er uten kirkebygg- selv om det finnes et par-tre menigheter der). Mustamäe Magda Magdalena menighet ble stiftet i november 2010, og har om lag 115 medlemmer. I motsetning til arbeidet i Saku, startet dette misjonsprosjektet helt fra null da NMS kom inn i bildet – for drøyt ti år siden. I likhet med Saku menighet, ligger arbeidet i Mustamäe innunder EELK (Den estiske evangelisk-lutherske kirka).

Menighetsprest er Tiina Klement. Hun forteller at de lever i ei forventningstid i forhold til kirkebygget. Kirka er ferdig utvendig, men bygginga stanset opp da pengene tok slutt, for omtrent ett år siden. Nå som pengene fra det statlige kompensasjonsfondet trolig raskt er på plass, vil det også bety at arbeidet kan starte igjen.

- Mens bygginga har hatt en pause, har prisene dessverre steget med 11 prosent på grunn av „byggeboom“ i Estland, sier Tiina. Regnestykket for Mustamäe kirke ser nå sånn ut:

Per i dag har kirkebyggstiftelsen en gjeld på 230 000 euro i påvente av at millionen fra kompensasjonsfondet skulle komme. Når pengene er ført over til kirkebyggstiftelsen, vil gjelden bli betalt, og det vil da gjenstå 770 000 euro. Dette vil bli brukt til neste etappe i byggeprosessen, som vil være å få hele kirka ferdig innendørs med alle tekniske systemer, varmekabler, gipsvegger osv., men uten innredning, lamper, brytere, toalettskåler, maling osv. Dette koster 800 000 euro,  og dette skal det være mulig å få til i løpet av det neste drøye halve året eller så.

Dersom menigheten / stiftelsen i Mustamäe klarer å samle inn ytterligere 300 000, vil man (gitt dagens priser) ha midler nok til å få kirka såpass ferdig at de kan få en midlertidig brukstillatelse. Da vil for eksempel kirkesalen og kirkekontorene være ferdig til bruk, og menigheten kan flytte inn.

Akkurat dette hadde passet særdeles bra, for menigheten må nemlig ut av de nåværende lokalene sine neste år, sannsynligvis på sommeren eller høsten. Disse lokalene eies idag av Mustamäe bydel, og er i bruk for bydelens administrasjon. Men neste år flytter bydelen inn i nye lokaler, og skal selge de gamle. Dersom menigheten klarer å samle inn disse 300 000 euroene innen juni-juli,  kan menigheten kanskje å slippe flytting til et midlertidig sted. Uansett blir nok dette den siste julen i de nåværende menighetslokalene.

Alle prisene som er oppgitt i dette brevet er uten moms. Ikke fordi man ikke trenger å betale moms i Estland, men fordi det er mulig å få momsen tilbake igjen.

- Mustamäe menighet har ellers levd et stabilt liv siden sist, forteller Tiina. – Lørdag var det tur for barna til Julelandet nær byen Rakvere, og søndag var det flott julefest for menighetens barn. Denne ganger fikk de julegaver fra en menighet i Kristiansand. Samme dag var det gudstjeneste med èn dåp og tre konfirmasjoner. De tre var unge mennesker, rundt 20-25 år, som aldri hadde hatt noe særlig kontakt med kirker før. De var blitt spurt om å bli faddere, og måtte gå på konfirmasjonsskolen først. To av dem var døpt som barn, sier Tiina.

- I forrige uke hadde vi en eldretur, som samtidig var semesteravslutning for «60+gruppa». Vi besøkte det nye Arvo Pärt-senteret i Laulasmaa, og spiste lunsj der. Vi var 19 deltakere på turen, og det var veldig vellykket.

- Den siste nyheten fra Mustamäe, er at vi har begynt å gi ut en menighetsavis. Ikke alle medlemmer er aktive, og noen har en helse som ikke tillater dem å være aktive. Vi ønsker å nå også disse. Avisen skal gis ut hver måned. Den inneholder en andakt, nytt om menighetslivet, et portrett av et medlem, og barnas side. Jana-Maria Unga er ansvarlig redaktør, og så er det forskjellige som skriver, forteller Tiina.

Forbønnsønsker
Be om en ungdomsleder til Mustamäe menighet.
Be om at Gud finner en vei så kirkebyggene i Saku og Mustamäe snart kan bli ferdig bygget og til velsignelse for stedene og menighetene.
Be for de som nylig har blitt døpt og konfirmert.
Be for medlemmene våre, både barn, ungdom, voksne og eldre -  og deres helse.
Be for Märt og Siim, to unge gutter (brødre) i Saku menighet med en sjelden muskelsykdom.
Be for julegudstjenestene, og om at nye mennesker må finne veien til gudstjenestene våre.

Tusen takk for at dere er med! Med ønske om en fredelig jul og et velsignet godt nytt år!

Magne Mølster
NMS-misjonær, Estland

Tilbake