Årsmelding og årsregnskap 2018


Menighetens årsmelding for 2018 samt regnskapet for 2018.

 

Tilbake