#tweens


Tilbud for tweens som går i 5. – 7.klasse. Kafè, spill, moro og venner.

Program for hver fredag legges ut på facebook

Tilbake