#tweens


Tilbud for tweens som går i 5. – 7.klasse. Kafè, spill, moro og venner.

 

Følg med på Facebook - vi har fortsatt begrensninger på hvor mange som kan komme og deler derfor opp i 5. klasse / 6. og 7. klasse

 

Tilbake