Resultat fra kirkevalget 2019


Resultatet fra valg av nytt menighetsråd foreligger. Her er lista når alle stemmene er opptalt.

 

Faste medlemmer:

- Gunnar Kristoffersen

- Aud Norunn Tjøsvoll

- Ingebjørg Hernes Stavenjord

- Siv Eikemo

- Joanna Svendsen

- Tor Kjell Mosaker

 

1. vara - Nina Berg Rasmussen

2. vara - Morten Andreas Areklett

3. vara - Anne Ingeborg Sørensen

4. vara - Eivind Mathiassen

5. vara - Brit Bårdsen

 

Tusen takk til alle kandidater, medlemmer som har stemt, funksjonærer og tellekorps.

 

Takk gode Gud for et nytt godt MR !

 

Tilbake