Bistand fra frivillige


Karmøy kommune har henvendt seg til kirken med spørsmål om hva vi kan bidra med av ressurser dersom de skulle ha behov for det i forbindelse med COVID-19 epidemien.
Vi har laget et skjema med en lang liste oppgaver som det kan være aktuelt å kunne bidra med.
Dersom du kan tenke deg å melde deg som bidragsyter på noen av disse oppgavene hadde vi blitt veldig takknemlige. Din tilbakemelding vil i første omgang kun bli på en liste som vi har oversikt over, men den vil bli formidlet videre til kommunen så snart de evt. måtte be om en slik oversikt.
Dere er verdensmestere på dugnad og frivillig innsats! Nå kan det komme til å bli etterspurt mer enn noen gang! Meld dere til tjeneste!

Ove Sjursen 

Skjema

 

Tilbake