Konfirmasjon utsatt


Ny dato: Lørdag 25.sept

 

Menighetsrådet i Veavågen menighet har valgt å utsette vårens konfirmasjon til 25.september.

Siden det er så mye usikkerhet knyttet til hvor mange som kan samles, både i kirkene og i hjemmene, tror vi det er bedre å allerede nå utsette konfirmasjonen til høsten, og vi håper det vil skape mer forutsigbarhet for alle.

Det vil bli tre konfirmasjonsgudstjenester. Konfirmantene har fått beskjed om nytt tidspunkt.

Konfirmantsamlingene i vår vil gå som planlagt, med noen endringer:

Fasteaksjonen blir onsdag 24.mars kl.17.00.

Søndag 18.april kl.18.00 blir det ungdomsgudstjeneste.

Samtalegudstjenesten blir søndag 5.september kl.18.00.

Tilbake