Nytt misjonsprosjekt i Veavågen menighet


Frist 1.april

Forslag sendes innen 1.april og skal inneholde en kort presentasjon av prosjektet (og evt. link til nettsider) og noen refleksjoner om hvorfor dette kan være et spennende prosjekt for Veavågen menighet de neste 5-7 årene (jfr. kriterier for nytt prosjekt nedenfor). Forslag sendes vedavagen@karmoykirken.no før 1.april.

De som har foreslått prosjektet presenterer dette kort på årsmøtet. I etterkant vil menighetsrådet gå gjennom forslagene og velge ett eller flere prosjekter.

 

Kriterier for nytt misjonsprosjekt:

Stavanger bispedømme anbefaler oss å velge misjonsprosjekter fra organisasjoner som har et forpliktende samarbeid med Den norske kirke gjennom «Samarbeid menighet og misjon», (SMM).

 

Vi ønsker å vektlegge følgende:

  • Direkte kontakt. Gjensidig besøk og utveksling/ eller digital kontakt. Lokal kontakt. (søsken, vi er en del av en verdensvid kirke).
  • Noe å lære, hente impulser: mer enn penger (gjensidighet)
  • Balanse i helheten av prosjekter i menigheten: Diakoni/ evangelisering og menighetsbygging
  • Kunne engasjere barn og voksne
  • Muligheten for delprosjekter/ måloppnåelse
  • Bærekraftig /  langsiktig perspektiv (kunne stå på egne bein/ videreføres uten vår støtte)

Det er åpenhet for å vedta å støtte ett eller flere prosjekter. Det gis mulighet for at alle i menigheten kan fremme forslag til nytt misjonsprosjekt, forutsatt at det er minimum to personer (ikke fra samme familie) som stiller seg bak forslaget og som er villige til å være kontaktpersoner for prosjektet i minst 2 år.

Tilbake