Trosopplæring for barn som ikke er døpt


Bli med!

Du kan nå abonnere på trosopplæring til ditt barn

Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om ulike trosopplæringstilbud (feks: 4.års samling, Tårnagent, Lys Våken). Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få tilsendt samme informasjon om tilbudene. Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. Barnet vil da få tilsendt informasjon om aktuelle trosopplæringstiltak for sitt alderstrinn, og dere vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.
Trykk her for å komme direkte til kirken.no/minside
(Barn som er døpt/medlemmer i den norske kirke, skal ikke melde seg på her. De får allerede tilsendt informasjon/invitasjoner.)

Har du spørsmål angående dette. Ta kontakt med Miriam Kristoffersen på tlf. 40605329.

Tilbake