Allehelgensgudstjeneste


Søndag 7.nov kl. 11:00

 

Vi markerer dagen ved å lese opp navnene på alle som er gravlagt her på Vea siden forrige Allehelgensdag. Det blir også anledning til å tenne lys under gudstjenesten for alle som ønsker det.

Både sorg og savn kommer nærmere. Samtidig tar vi vare på gode minner og henter styrke i det kristne håpet.

Til informasjon:
Takkeoffer: Menighetsarbeidet

Ikke kirkekaffe denne søndagen.

Tilbake