Høsttakkefest


Søndag 19.sept kl. 17:00

 

Velkommen til høsttakkefest kl. 11:00

Dåp
KJEKKS søndagsskole

Ta gjerne med noe fra markens grøde: Frukt og grønnsaker, blomster eller det du har, så selges det til inntekt for misjonsprosjektet vårt i Estland.

Kirkene i Tallin møter store sosiale utfordringer i nærmiljøet - vi vil gå sammen med dem i å formidle håp og gi praktisk hjelp.

Tilbake