Veavågen menighet > Artikler > Nyheter

Givertjeneste

 

11.02.2016

For at arbeidet vårt skal favne alle generasjoner og dekke ulike behov, driver menigheten et mangforldig arbeid. Dette koster penger. Vi er helt avhengige av innsamlede midler for å kunne fortsette arbeidet vårt og videreutvikle det.

 • givertjeneste er forbundet med velsignelse, glede og inspirasjon.
 • Givertjeneste er en investering mer enn en utgift!
 • Givertjeneste handler om at vi alle er forvaltere og dette tema er noe vi alle bør ha et aktivt forhold til.

 

Lenke til skjema for registrering av fast givertjeneste

Givertjenesten har flere fordeler

Menigheten får bedre evne til økonomisk planlegging og mulighet til å realisere viktige behov. Giver opplever ofte enda større tilhørighet til menigheten og får i tillegg rett til skattefradrag.

Dette går pengene til:

Utgifter knkyttet til både menighetsarbeidet, kirkebygget og misjonsprosjektet.

Slik er gavefordelingen i dag:

 • 80% til menighetsarbeidet. Blant annet:
  • 40% stilling som trosopplæringsmedarbeider,
  • 10% stilling som musikalsk leder
  • Utsmykning av kirkerommet
  • Drift av aktivitetene i kirken.
 • 20% til misjonsprosjektet
  • Støtte av menighetsbyggende arbeid i Mustamäe og Saku menigheter i Tallin
  • Støtte til bygging av kirkebygg i de samme to menighetene. Støtten kanaliseres gjennom Det Norske Misjonsselskaps arbeid rettet mot disse menighetene.

Hvordan bli fast giver?

Lenken under leder deg til skjema for registrering av faste givere. Ved bruk av BankID, kan du signere avtalen direkte, og du blir trukket for gavebeløpet av konto ved autogiro automatisk. Dersom du ikke signerer med BankID, må du skrive ut avtalen, signere for hånd, og sende den til menigheten eller levere den på menighetskontoret.